غلط اجاره قانون قانونی استفاده مالک مغازه

غلط: اجاره قانون قانونی استفاده مالک مغازه مستاجر دانشنامه حقوقی تغییر شغل

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی چگونه بوها به خاطرات ماندگارتبدیل می شوند

محققان بخش‌هایی از مغز را که بوها را به خاطرات ماندگار تبدیل می‌کنند، شناسایی کردند.

چگونه بوها به خاطرات ماندگارتبدیل می شوند

چگونه بوها به خاطرات ماندگارتبدیل می شوند

عبارات مهم : محققان

محققان بخش هایی از مغز را که بوها را به خاطرات ماندگار تبدیل می کنند، شناسایی کردند.

به گزارش ایرنا از ساینس دیلی، بر اساس این تحقیقات بخشی از مغز موسوم به piriform cortex که جزئی از پیاز بویایی محسوب می شود، در فرآیند ذخیره سازی خاطرات مرتبط با بوها دخالت دارد و جهت انجام این کار با سایر بخش های مغز همکاری می کند.

چگونه بوها به خاطرات ماندگارتبدیل می شوند

قابلیت تقویت و ضعیف شدن سیناپس ها که با عنوان توانایی انعطاف پذپری سیناپس آشنا می شود، با کنترل ارتباط بین نورون ها امکان ذخیره خاطرات را در حافظه فراهم می کند.

محققان ساختار و عملکرد piriform cortex را در مغز موش ها مورد بررسی قراردادند تا دریابند که آیا مغز این جانوران نیز توانایی تقویت و تضعیف سیناپس ها را دارد یا خیر.

برای این منظور محققان از پالس های الکتریکی مغز جهت جنبش پیاز بویایی جهت به خاطر سپردن یک خاطره استفاده کردند. جهت انجام این کار از روش های متفاوت با پالس های متفاوتی استفاده شد که به عنوان شیوه های ذخیره بلندمدت اطلاعات در سایر بخش های مغز آشنا شده است اند. در نتیجه تحقیقات معلوم شد این روش ها جهت ذخیره بلندمدت اطلاعات در قالب انعطاف پذیری سیناپسی در piriform cortex کارآیی ندارند.

محققان بخش‌هایی از مغز را که بوها را به خاطرات ماندگار تبدیل می‌کنند، شناسایی کردند.

در ادامه تحقیقات محققان بخش های دیگری از مغز را جنبش کردند و در نهایت متوجه شدند جنبش بخش orbitofrontal cortex که مسئول تشخیص تجربیات حسی هست، منجر به عوض کردن مطلوب در انعطاف پذیری سیناپسی می شود. این تحقیقات نشان می دهد piriform cortex توانایی فعالیت به عنوان آرشیوی جهت خاطرات بلندمدت را دارد ولی جهت انجام این کار نیازمند دریافت دستورالعمل های مقتضی از بخش orbitofrontal cortex مغز است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Cerebral Cortex انتشار یافته است.

چگونه بوها به خاطرات ماندگارتبدیل می شوند

واژه های کلیدی: محققان | خاطرات | تحقیقات | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog