غلط اجاره قانون قانونی استفاده مالک مغازه

غلط: اجاره قانون قانونی استفاده مالک مغازه مستاجر دانشنامه حقوقی تغییر شغل

گت بلاگز اخبار اجتماعی پرداختهای اضافه برگردانده می‌شود ، برطرف اشکال سامانه کارت هوشمند

معاون فناوری اطلاعات و آمار شرکت ثبت احوال گفت: آخرین اشکال سامانه عضویت کارت هوشمند ملی فردا برطرف می شود و همچنین پرداختی های اضافه مردم به حسابشان برگردانده

پرداختهای اضافه برگردانده می‌شود ، برطرف اشکال سامانه کارت هوشمند

برطرف اشکال سامانه کارت هوشمند/ پرداختهای اضافه برگردانده می شود

عبارات مهم : هوشمند

معاون فناوری اطلاعات و آمار شرکت ثبت احوال گفت: آخرین اشکال سامانه عضویت کارت هوشمند ملی فردا برطرف می شود و همچنین پرداختی های اضافه مردم به حسابشان برگردانده می شود.

حمید پارسایی در گفتگو با مهر در مورد اشتباهات سامانه عضویت کارت هوشمند ملی گفت: این پورتال عضویت از روزی که راه اندازی شد، مرتباً اشتباهات آن در حال بررسی و برطرف هست، به طوری که آخرین اشکال این سامانه فردا برطرف می شود و متقاضیان می توانند بدون هیچ مسئله و ابهامی، نسبت به عضویت خود، در سامانه اقدام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر روزانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار عضویت موفق در این سامانه انجام می شود که فقط بعضی از این موارد به اشکال برخورد می کنند که آن نیز فردا برطرف می شود.

پرداختهای اضافه برگردانده می‌شود ، برطرف اشکال سامانه کارت هوشمند

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی شرکت ثبت احوال با اشاره به اینکه طی ۱۲ روز گذشته مرتباً این سامانه در حال اصلاح است و هر دو روز یکبار به منظور برطرف ایرادات آن، نرم افزاری تازه راه اندازی می شود، گفت: بعضی از افراد بزرگنمایی می کنند و پرسشها آن چنان نیست که عنوان می کنند، بلکه در بعضی موارد جزئی و اندک هست، قبول داریم که مشکلاتی وجود دارد و آن را نیز برطرف خواهیم کرد.

پارسایی تأکید کرد: از اول اسفند ماه امسال به علت مشکلاتی که در پرداخت های سامانه قبلی وجود داشت، ما سامانه تازه را راه اندازی کردیم که مرتباً نیز در حال اصلاح است.

معاون فناوری اطلاعات و آمار شرکت ثبت احوال گفت: آخرین اشکال سامانه عضویت کارت هوشمند ملی فردا برطرف می شود و همچنین پرداختی های اضافه مردم به حسابشان برگردانده

وی گفت: در سایت قبل مشکلاتی که در مورد پرداخت ها و عضویت های مردم انجام می شد، در بعضی موارد پول مردم در اوضاع نامشخصی قرار می گرفت و در بعضی از موارد نیز زیاد از یکبار پرداختی صورت می گرفت، به همین علت در سایت تازه این پرسشها را بررسی و برطرف کردیم؛ به طوری که از دو میلیون و ۵۰۰ هزار ثبت نامی که انجام شد، فقط ۲۵۰ تا ۲۶۰ مورد در پرداخت ها مسئله داشتند که آن نیز با هماهنگی های انجام شده، به حسابشان برگشت داده می شود.

به گفته معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی شرکت ثبت احوال، در سامانه قبلی پرسشها پرداخت زیاد بود، به همین علت به مردم اطمینان خاطر می دهیم که دلواپس نباشند، آیا که بر اساس مشورت های انجام شده است با بانک ها و تعامل صورت گرفته، تمامی حساب ها، کارت و مکانی که از آن واریز شده، موجود هست، اطلاعات آنها را داریم و به زودی مبالغی که اشتباه واریز شده، برگشت داده می شود.

واژه های کلیدی: هوشمند | اطلاعات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog