غلط اجاره قانون قانونی استفاده مالک مغازه

غلط: اجاره قانون قانونی استفاده مالک مغازه مستاجر دانشنامه حقوقی تغییر شغل

گت بلاگز اخبار اجتماعی با پرونده‌سازی و جریمه کردن هیچ بد پوششی باحجاب نمی‌شود

رئیس ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر هرمزگان گفت: باید جهت عوض کردن واکنش‌ها ناپسند، علم و دانش داشته باشیم و با آگاهی کامل این امر صورت بگیرد؛ گشت ارشاد د

با پرونده‌سازی و جریمه کردن هیچ بد پوششی باحجاب نمی‌شود

با پرونده سازی و جریمه کردن هیچ بد پوششی باحجاب نمی شود

عبارات مهم : باحجاب

رئیس ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان گفت: باید جهت عوض کردن واکنش‌ها ناپسند، علم و دانش داشته باشیم و با آگاهی کامل این امر صورت بگیرد؛ گشت ارشاد در صورتی موفق است که با نشانه خیرخواهی و دلسوزی و نگاه محترمانه تلاش در ارشاد داشته باشد وگرنه با پرونده سازی و جریمه کردن هیچ بد پوششی باحجاب نمی شود.

حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، افزود: امربه معروف و نهی از منکر گل سرسبد احکام خداوند است ولی باید افسوس خورد که این واجب قشنگ و تأثیرگذار و اثربخش که می توان از آن به عنوان سرمایه اجتماعی جامعه نام برد به بیراهه برده شده است و نشانه والای امربه معروف و نهی از منکر، آن طور که باید در جامعه، گفته نشد و حتی، آموزش، نهادینه، ترویج و نیز منتشر نشد.

با پرونده‌سازی و جریمه کردن هیچ بد پوششی باحجاب نمی‌شود

وی اظهار کرد: امربه معروف و نهی از منکر، فراتر از آن چیزی است که ما به آن می پردازیم، این واجب الهی یکی از شیرین ترین، مؤثرترین و زیباترین شیوه های تعامل اجتماعی بشری است که انسان ها می تواند با عمل به این وظیفه و اجرای صحیح آن، گفتمان فرهنگی اثرگذار و اثربخش در جامع نهادینه کنند و تعمیق ببخشند.

رئیس ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان با اشاره به اینکه امربه معروف را دعوت به خیر و نیکی و نهی از منکر را بازداشتن از بدی و زشتی هست، خاطرنشان کرد: بشر از وقت تأسیس شرکت ملل تاکنون قوانین متعددی را در همه حوزه ها وضع کرده که شعار همه آن ها دعوت به خوبی و بازداشتن از بدی و زشتی است.

رئیس ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر هرمزگان گفت: باید جهت عوض کردن واکنش‌ها ناپسند، علم و دانش داشته باشیم و با آگاهی کامل این امر صورت بگیرد؛ گشت ارشاد د

وی اظهار کرد: با بررسی امربه معروف و نهی از منکر درمی یابیم که هیچ قانونی جامع تر، گویاتر و اثربخش تر از این واجب الهی نیست، به واسطه نهی از منکر، هر واکنش‌ها زشتی را می توانیم به افراد تذکر داد، البته تذکر دادن دارای سلسله مراتب خاصی است که باید رعایت شود.

حجت الاسلام اسماعیلی اضافه کرد: در سال های گذشته به اشتباه در اذهان مردم این گونه نهادینه شد که امربه معروف و نهی از منکر تنها مربوط به حجاب آن هم حجاب بانوان مربوط می شود، در حالی واقعیت این نیست و بدحجابی یکی از ده ها منکر بوده نه به عنوان بااهمیت ترین و یا مهم ترین آن محسوب شود.

وی با بیان اینکه امربه معروف را به یک عنوان منحصر کنیم کار درستی نیست و به فرهنگ واجب امربه معروف ظلم کرده ایم، این عنوان در مورد نهی از منکر نیز صدق می کند، عنوان کرد: اگر درخت امربه معروف و نهی از منکر در جامعه به خوبی کاشته شود، ریشه می زند و بعد از مدتی شاهد رشد و شکوفایی آن در جامعه خواهیم بود و ثمرات شیرینی را جهت جامعه به همراه دارد.

با پرونده‌سازی و جریمه کردن هیچ بد پوششی باحجاب نمی‌شود

حجت الاسلام اسماعیلی اظهار کرد: بنابراین درصورتی که امربه معروف و نهی از منکر به خوبی در جامعه نهادینه شود هیچ کس در حق دیگری ظلم نمی کند، اخلاق و انصاف در جامعه رعایت می شود، با رعایت اخلاق در جامعه، دادگاه ها خلوت می شود بسیاری از پرونده ها در دادگاه ها به علت عدم مسؤولیت پذیری افراد و قانع نبودن به حق و حقوق خودشان است.

وی در آخر در خصوص نحوه اجرای طرح گشت ارشاد با بیان اینکه بعضاً نحوه اجرای این طرح رضایت بخش نیست، افزود: باید جهت عوض کردن واکنش‌ها ناپسند، علم و دانش داشته باشیم و با آگاهی کامل این امر صورت بگیرد؛ گشت ارشاد در صورتی موفق است که با نشانه خیرخواهی و دلسوزی و نگاه محترمانه تلاش در ارشاد داشته باشد وگرنه با پرونده سازی و جریمه کردن هیچ بد پوششی باحجاب نمی شود.

رئیس ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر هرمزگان گفت: باید جهت عوض کردن واکنش‌ها ناپسند، علم و دانش داشته باشیم و با آگاهی کامل این امر صورت بگیرد؛ گشت ارشاد د

واژه های کلیدی: باحجاب | جریمه کردن | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog